เคาน์เตอร์สแตนเลส


เคาน์เตอร์สเตนเลส โครงสร้างเป็นเหล็กหุ้มด้วยสเตนเลส

ขนาด 150x80 ซม. ราคาเริ่มต้นที่ 9500 บาท

เพิ่มโครงป้ายบน 1 ด้าน  ราคา 1000 บาท

เพิ่มปีกด้านหน้า 1 ด้น ราคา 1500 บาท

เคาน์เตอร์สเตนเลส โครงสร้างเป็นเหล็กหุ้มด้วยสเตนเลส

ขนาด 200 x 80 ซม. ราคาเริ่มต้น 14000 บาท

เพิ่มหลังคา  ราคา  2000 บาท

เพิ่มโครงป้าย 2 ชั้น ราคา 2000 บาท

เพิ่มปีกสเตนเลส 3 ด้าน ราคา 3000 บาท

เคาน์เตอร์สเตนเลส โครงสร้างเป็นเหล็ก หุ้มด้วยสเตนเลส

ขนาด 180 x 80 ซม. ราคาเริ่มต้น  12000 บาท

เพิ่มหลังคา  ราคา 2000 บาท

เพิ่มปีกสเตนเลส แบบมีขาตั้ง  ราคา 1500 บาท

เพิ่มกันสาด 4 ด้าน ราคา 4000 บาท

เคาน์เตอร์สเตนเลส โครงสร้างเป็นเหล็กหุ้มด้วยสเตนเลส

ขนาด 180 x 80 ซม. ราคาเริ่มต้น  12000 บาท

เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน ราคา 1500 บาท

เพิ่มโครงป้ายล่าง 1 ด้าน ราคา 500 บาท

เคาน์เตอร์สเตนเลส โครงสร้างเป็นเหล็ก หุ้มด้วยสเตนเลส

ขนาด 160 x 80 ซม. ราคาเริ่มต้น 10500 บาท

เพิ่มหลังคา ราคา 2000 บาท

เพิ่มปีกสเตนเลส 3 ด้าน ราคา 3000 บาท

เพิ่มกันสาด 1 ด้าน ราคา 1000 บาท

เคาน์เตอร์สเตนเลส โครงสร้างเป็นเหล็กหุ้มด้วยสเตนเลส

ขนาด 200 x 90 ซม. ราคาเริ่มต้น  14000 บาท

เพิ่มโครงป้ายบน 1 ด้าน ราคา 1000 บาท

Powered by MakeWebEasy.com