R120-B02 
รถเข็นขายกาแฟ
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ

รถเข็นขายกาแฟ
ขนาด 120x70 ซม.
มีหลังคา

เพิ่มโครงป้ายบน โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย 2 ชิ้น

​ปูหน้าท้อปสเตนเลส

 
R120-C04 
รถเข็นเล็กขายเครป
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ

รถเข็น
ขนาด 120x70 ซม.มีหลังคา

เพิ่มโครงป้ายบน โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย 2 ชิ้น

​ปูหน้าท้อปสเตนเลส
เพิ่มชั้นวางของ
R180-CR02
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ

รถเข็นขายนมสด น้ำปั่น
สั่งทำขนาด 180x90 ซม.

(ตัวรถจริงๆยาว 2.6 เมตร)
เพิ่มโครงป้ายบน โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย 2 ชิ้น

​ปูหน้าท้อปสเตนเลส
หลังคาผ้าใบ

 
R180-CR02 รถขายนมสด น้ำปั่น
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ

รถเข็นขายนมสด น้ำปั่น
สั่งทำขนาด 180x90 ซม.

(ตัวรถจริงๆยาว 2.6 เมตร)
เพิ่มโครงป้ายบน โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย 2 ชิ้น

​ปูหน้าท้อปสเตนเลส
หลังคาผ้าใบ
R145-BR04 รถเข็นขายสปาเก็ตตี้  
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ

รถเข็นขายสปาเก็ตตี้ 
สั่งทำขนาด 145x75 ซม.

(ตัวรถจริงๆยาว 2 เมตร)
เพิ่มโครงป้ายบน โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย 4 ชิ้น

​ปูหน้าท้อปสเตนเลส
เพิ่มกันสาดผ้าใบ
R160-B03
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ

รถเข็นขายก๋วยเตี๋ยว
รุ่น ขนาด 160x80 ซม.

(ตัวรถจริงๆยาว 2.3 เมตร)
เพิ่มโครงป้ายบน 
และตกแต่งงานป้าย 3 ชิ้น

​ปูหน้าท้อปสเตนเลส


 
R160-B04
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ

รถเข็นขายต้มเลือดหมู
สั่งทำขนาด 160x80 ซม.

(ตัวรถจริงๆยาว 2.3เมตร)
เพิ่มโครงป้ายบน โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย 4ชิ้น

​ปูหน้าท้อปสเตนเลส

 
R160-B04
รถเข็นขายซาลาเปา ขนมจีบ
รุ่น ขนาด 160x80 ซม.

(ตัวรถจริงๆยาว 2.3 เมตร)
เพิ่มโครงป้ายบน 
และตกแต่งงานป้าย 3 ชิ้น

​ปูหน้าท้อปสเตนเลส

 
R160-BR03
รถเข็นขายน้ำเต้าหู้
รุ่น ขนาด 160x80 ซม.

(ตัวรถจริงๆยาว 2.3 เมตร)
เพิ่มโครงป้ายบน 
และตกแต่งงานป้าย 3 ชิ้น

​ปูหน้าท้อปสเตนเลส
R160-BR04
รถเข็นขายนมสด

รุ่น ขนาด 160x80 ซม.

(ตัวรถจริงๆยาว 2.3 เมตร)
เพิ่มโครงป้ายบน 
และตกแต่งงานป้าย 4 ชิ้น

​ปูหน้าท้อปสเตนเลส
 R160-BR04
รถเข็นขายนมสด

รุ่น ขนาด 160x80 ซม.
(ตัวรถจริงๆยาว 2.3 เมตร)
เพิ่มโครงป้ายบน 
และตกแต่งงานป้าย 4 ชิ้น
​ปูหน้าท้อปสเตนเลส

R120-A02
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ

รถเข็นขายน้ำเต้าหู้
ขนาด 120x70 ซม.

เพิ่มโครงป้ายบน โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย 3 ชิ้น

​ปูหน้าท้อปสเตนเลส

 


R145-BR049
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
รถเข็นขายกาแฟ รุ่น145x75ซม.
เพิ่มโครงป้ายบน โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย

​ปูหน้าท้อปสเตนเลส
ปีกสเตนเลสฝั่งล้อหน้า
เพิ่มกันสาด 2 ด้าน
ตัวรถรวมหลังคายาว 2 เมตร

 R145-BR049
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 
เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
รถเข็นขายกาแฟ รุ่น145x75ซม.
เพิ่มโครงป้ายบน โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย
​ปูหน้าท้อปสเตนเลส
เพิ่มฝาปิด 4 ด้าน 
ปีกสเตนเลสฝั่งล้อหน้า
​เพิ่มกันสาด 2 ด้าน
ตัวรถรวมหลังคายาว 2 เมตร
 
 R145-BR01
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 
เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
รถเข็นขายสเต๊ก รุ่น145x75ซม.
เพิ่ม โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย
​ปูหน้าท้อปสเตนเลส เพิ่มกันสาด
​ตัวรถรวมหลังคายาว 2 เมตร
 
 R160-A04
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 
เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
รถเข็นขายนมสด ขนมปังปิ้ง รุ่น160x80ซม.
เพิ่มโครงป้ายบน โครงป้ายล่างบังล้อ
ตกแต่งงานป้าย ไม่มีหลังคา
​ปูหน้าท้อปสเตนเลส
มีปีก 2 ด้าน เป็นอลูมิเนียมเพิ่มพื้นที่ใช้งาน
​ตัวรถรวมหลังคายาว 2.3 เมตร
 
R160-CR02
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
รถเข็นขายกาแฟโบราณ
รุ่น160x80ซม.

เพิ่มโครงป้ายบน โครงป้ายล่างบังล้อ
ตกแต่งงานป้าย 

​ปูหน้าท้อปสเตนเลส
มีปีก 2 ด้านเพิ่มพื้นที่ใช้งาน
เพิ่มชั้นวางของ 2 ชิ้น ชิ้นยาว
ฝั่งคนซื้อ และชั้นสั้นฝั่งล้อหน้า
​ตัวรถรวมหลังคายาว 2.3 เมตร
R145-B04
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
รถเข็นขายเกี๊ยวซ่า
รุ่น1450x75ซม.

เพิ่มโครงป้ายบน โครงป้ายล่างบังล้อ
ตกแต่งงานป้าย 

​ปูหน้าท้อปสเตนเลส
มีปีก 2 ด้านเพิ่มพื้นที่ใช้งาน
​ตัวรถรวมหลังคายาว 2 เมตร
R160-CR04
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
รถเข็นขายนมสด โยเกิร์ต
รุ่น160x80ซม.

เพิ่มโครงป้ายบน โครงป้ายล่างบังล้อ
ตกแต่งงานป้าย 

​ปูหน้าท้อปสเตนเลส
มีปีก 2 ด้านเพิ่มพื้นที่ใช้งาน
มีชั้นวางของฝั่งยาว เป็นสเตนเลส 1 ชิ้น
​ตัวรถรวมหลังคายาว 2.3 เมตร


R160-CR04
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
รถเข็นขายนมสด โยเกิร์ต
รุ่น160x80ซม.

เพิ่มโครงป้ายบน โครงป้ายล่างบังล้อ
ตกแต่งงานป้าย 

​ปูหน้าท้อปสเตนเลส
มีปีก 2 ด้านเพิ่มพื้นที่ใช้งาน
มีชั้นวางของฝั่งยาว เป็นสเตนเลส 1 ชิ้น
​ตัวรถรวมหลังคายาว 2.3 เมตร
 
 
R145-B04
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
รถเข็นก๋วยจั๊บณวน
ขนาด 145x75 ซม.ปูหน้าสเตนเลส
งานสั่งทำ เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน
เพิ่มโครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย
R145-B04
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
รถเข็นขายกาแฟ นมสด น้ำผลไม้ปั่น
ขนาด 145x75 ซม.ปูหน้าสเตนเลส  
เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน เหนือหลังคา
เพิ่มโครงป้ายล่างบังล้อ
เพิ่มชั้นวางของ สเตนเลส 2 ชิ้น
และตกแต่งงานป้าย
R160-BR04
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
รถเข็นขายสลัดผัก ผลไม้
ขนาด 160x80 ซม.ปูหน้าสเตนเลส งานสั่งทำ 
เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน 
มีปีก 3 ด้าน เพิ่มพื้นที่ใช้งาน
ตัวรถรวมหลังคายาว 2.3 เมตร
และตกแต่งงานป้าย และติดสติกเกอร์ที่ตัวรถ
R160-BR04
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
รถเข็นขายสลัดผัก ผลไม้
ขนาด 160x80 ซม.ปูหน้าสเตนเลส งานสั่งทำ 
เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน 
มีปีก 3 ด้าน เพิ่มพื้นที่ใช้งาน
ตัวรถรวมหลังคายาว 2.3 เมตร
และตกแต่งงานป้าย และติดสติกเกอร์ที่ตัวรถ
R180-B04
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
รถเข็นขายสลัดผัก ผลไม้
ขนาด 180x90 ซม.ปูหน้าสเตนเลส งานสั่งทำ 
เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน 
มีปีก 3 ด้าน เพิ่มพื้นที่ใช้งาน
ตัวรถรวมยาว 2.6 เมตร
และตกแต่งงานป้าย และติดสติกเกอร์ที่ตัวรถ
R120-BR04
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
รถเข็นขายอาหาร
ขนาด 120x70 ซม.ปูหน้าสเตนเลส
ปีกสเตนเลส
งานสั่งทำ 

เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน 
เพิ่มโครงป้ายล่างบังล้อ 
เพิ่มปีกวางของ แบบมีขาตั้งใช้รับน้ำหนักเมื่อวางของหนัก
และตกแต่งงานป้าย
R120-BR04
สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
รถเข็นขายอาหาร
ขนาด 120x70 ซม.ปูหน้าสเตนเลส 
​ปีกสเตนเลส
งานสั่งทำ 

เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน 
เพิ่มโครงป้ายล่างบังล้อ 
เพิ่มปีกวางของ แบบมีขาตั้งใช้รับน้ำหนักเมื่อวางของหนัก
และตกแต่งงานป้าย
R200-B019
รถเข็นขายบะหมี่ งานสั่งทำ
ขนาด 200x90 ซม.ปูหน้าสเตนเลส ปีก และตัวหุ้มสเตนเลส ด้านในเป็นโครงเหล็ก
งานสั่งทำ 

เพิ่มโครงป้ายบน
และตกแต่งงานป้าย


สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
R180-B039
รถเข็นขายบะหมี่ งานสั่งทำ
ขนาด 180x90 ซม.ปูหน้าสเตนเลส 
ปีก และหุ้มตัวรถเข็นหุ้มอลูมิเนียม
เพิ่มฝาปิดสังกะสี 4 ด้าน
งานสั่งทำ 

เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน

สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
R160-B04
รถเข็นขายกาแฟ รถเข็นนมสด น้ำผลไม้ปั่น
ขนาด 160x80 ซม.ปูหน้าสเตนเลส งานสั่งทำ 
เพิ่มโครงป้ายบน 4 ด้าน เหนือหลังคา
และตกแต่งงานป้าย


สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
R160-B03
รถเข็นขายก๋วยเตี๋ยว
ขนาด 160x80 ซม.ปูหน้าสเตนเลส 
เพิ่มโครงป้าย 3 ด้าน ตกแต่งงานป้าย


R145-B02
รถเข็นสั่งทำ ขนาด 145x75 ซม.
ปูหน้าสเตนเลส สโมสรโรตารีมอบรถเข็นเพื่อสร้างรายได้ และสร้างอาชีพ
R160-B04
รถเข็นขายข้าวมันไก่
ขนาด 160x80 ซม.ปูหน้าสเตนเลส
งานสั่งทำ ตัวรถรวมปีกยาว 2.3 เมตร

เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน 
เพิ่มโครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย


สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
R160-B04
รถเข็นขายข้าวมันไก่
ขนาด 160x80 ซม.ปูหน้าสเตนเลส งานสั่งทำ 
เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน 
เพิ่มโครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย


สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
R145-B04
รถเข็นขายน้ำผลไม้ปั่น
ขนาด 145x75 ซม.ปูหน้าสเตนเลส 
งานสั่งทำ 

เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย


สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
R145-B04
รถเข็นขายก๋วยจั๊บ
ขนาด 145x75 ซม.ปูหน้าสเตนเลส 
งานสั่งทำ 

เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน ระหว่างเสา
โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย


สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
R145-B04
รถเข็นขายก๋วยจั๊บ
ขนาด 145x75 ซม.ปูหน้าสเตนเลส 
งานสั่งทำ 

เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน ระหว่างเสา
​ โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย

 
 
R160-B02 รถเข็นขายสเต็ก

รุ่น ขนาด 160x80 ซม.
(ตัวรถจริงๆยาว 2.3 เมตร)
เพิ่มโครงป้ายบน 
และตกแต่งงานป้าย 2 ชิ้น
​ปูหน้าท้อปสเตนเลส
R160-B049
รถเข็นขายอาหาร
ขนาด 160x80 ซม.ปูหน้าสเตนเลส 
งานสั่งทำ 

เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน ระหว่างเสา
โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย


สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
R160-B049
รถเข็นขายอาหาร
ขนาด 160x80 ซม.ปูหน้าสเตนเลส 
งานสั่งทำ 

เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน ระหว่างเสา
โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย


สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
R160-B04
รถเข็นขายนมสด น้ำปั่น
ขนาด 160x80 ซม.ปูหน้าสเตนเลส 
งานสั่งทำ 

เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน ระหว่างเสา
โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย


สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
R160-BR04
รถเข็นขายอาหาร
ขนาด 160x80 ซม.ปูหน้าสเตนเลส 
งานสั่งทำ 

เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน ระหว่างเสา
โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย


สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
R160-B03
รถเข็นขายอาหารอีสาน
ขนาด 160x80 ซม.ปูหน้าสเตนเลส 
งานสั่งทำ 

เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน ระหว่างเสา
โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย


สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
R120-B02
รถเข็นขายไก่ย่าง
ขนาด 120x70 ซม.ปูหน้าสเตนเลส 
งานสั่งทำ 

เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน ระหว่างเสา
โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย


สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
R120-B02
รถเข็นขายอาหารอีสาน
ขนาด 120x70 ซม.ปูหน้าสเตนเลส 
งานสั่งทำ 

เพิ่มโครงป้ายบน 3 ด้าน ระหว่างเสา
โครงป้ายล่างบังล้อ
และตกแต่งงานป้าย


สินค้างานสั่งทำ
ราคาปรับเปลี่ยนตามวัสดุ แบบ และขนาด ค่ะ
การแจ้งราคาทางโทรศัพท์ 

เป็นการแจ้งแบบคร่าวๆค่ะ
Powered by MakeWebEasy.com